Μία αμιγώς Κρητική εταιρεία

Ευκαιρίες Καριέρας

Στείλε μας το βιογραφικό σου.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της, η εταιρεία μας αναζητά διαρκώς καινούρια πρόσωπα, ικανά, δημιουργικά και με όρεξη, για να ενταχθούν στην ομάδα του προσωπικού της.

Τμήμα Πωλήσεων
Τμήμα Μηχανογράφισης
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Αποθήκης